دسته بندیمشاغل فنی و مهندسی ، نقشه بردار / نقشه نگار (GIS)

موقعیتایران / تهران / تهران

جنسیت زن

حداقل سابقه کار مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلیلیسانس

وضعیت تاهل مهم نیست

سن 18 تا 60 سال

وضعیت سربازی مهم نیست

وضعیت بیمه بیمه دارد

وضعیت دورکاری امکان دورکاری ندارد

نحوه همکاری نیمه وقت , تمام وقت ,

میزان حقوق 7,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان

نحوه پرداختماهانه

زمان انتشار 2 هفته پیش