دسته بندیمشاغل گروه تولید ، مبل ساز / رویه کوب

موقعیتایران / تهران / رباطکریم

جنسیت مرد

حداقل سابقه کار 3 سال

حداقل مدرک تحصیلیدیپلم

وضعیت تاهل مهم نیست

سن 18 تا 60 سال

وضعیت سربازی پایان خدمت یا معاف

وضعیت بیمه بیمه دارد

وضعیت دورکاری امکان دورکاری ندارد

نحوه همکاری تمام وقت ,

میزان حقوق 6,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان

نحوه پرداختماهانه

زمان انتشار 2 هفته پیش