دسته بندیمشاغل گروه خیاطی ، کارآموز خیاطی

موقعیتایران / یزد / تمام شهرها

جنسیت مرد

حداقل سابقه کار مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلیزیر دیپلم

وضعیت تاهل مهم نیست

سن 18 تا 60 سال

وضعیت سربازی مهم نیست

وضعیت بیمه بیمه ندارد

وضعیت دورکاری امکان دورکاری ندارد

نحوه همکاری تمام وقت ,

میزان حقوق 100,000 تومان تا 100,000 تومان

نحوه پرداختتوافقی

زمان انتشار 3 هفته پیش